Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Beweegcentrum DOEN. Deze ontvang je ook altijd als bijlage bij de lidmaatschapsovereenkomst waar ze betrekking op hebben. 

Duur en geldigheid
Deze overeenkomst is geldig vanaf de datum van ingang van de gemarkeerde activiteit.

Wijzigingen
Beweegcentrum DOEN te Koudekerke is te allen tijde bevoegd de openingstijden, het activiteitenrooster en de prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen zijn van invloed op alle actieve lidmaatschappen, maar voor het eerst van toepassing zijn met ingang van een nieuwe (betaal) periode. Dit betekent dat vooruit betaalde periodes halfjaar en jaar) geen prijsverhoging zullen ondervinden tot het einde van de abonnementsperiode.

Betalingen
Het incasseren van de contributie geschiedt op de 1ste  van iedere maand. U dient te zorgen voor voldoende saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij, om welke reden dan ook, de contributie niet kunnen incasseren houden wij ons het recht voor om storno- of administratiekosten in rekening te brengen.

Bij inschrijving dient de borgsom voor klantenpasje van € 5,00 te worden voldaan. De klantenpas is strikt persoonlijk. Bij beschadiging en verlies zijn de kosten € 5,00.

De contributie dient ook te worden betaald als om welke reden dan ook geen gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten m.u.v. de onder artikel 4. beschreven situatie.

Inhalen
U kunt maximaal 1 maand opsparen (maximaal 5) en deze blijven geldig zolang er niet wordt veranderd van abonnement type. Dus als u 8 tegoeden heeft opgespaard en er bij de volgende incasso komen er 5 bij dan komt u op 13 dan wordt het afgeroomd naar 10.

Aansprakelijkheid
Beweegcentrum DOEN en/of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of voor eventuele ongevallen die het lid  zou overkomen.

Beëindiging
Het abonnement kan alleen schriftelijk beëindigd worden door het invullen van een opzeggingsformulier. Opzeggingen van abonnementen voor de 15e van de maand worden per einde van de betreffende maand beëindigd. Opzeggingen na de 15e dag van de maand worden aan einde van de maand erop beëindigd.

Korting
Beweegcentrum DOEN is aangesloten bij bedrijfsfitnessnederland.nl, vraag bij uw werkgever na of uw bedrijf ook daarbij aangesloten is, op die manier kunt u profiteren van korting.

Openingstijden
Van maandag tot en met donderdag is de fitnesszaal geopend van 08.00 tot 21.30 uur.
Op vrijdag van 8.00 tot 20.30 uur en op zaterdag en zondag van 09.00 tot 12.00 uur.

Huisregels

  • Roken en het gebruik van alcohol en stimulerende middelen in het pand Duinstraat 4 te Koudekerke is niet toegestaan.
  • Bij binnenkomst dient u zich te registreren d.m.v. het registratiesysteem op de balie.
  • Het is niet toegestaan om de trainingsruimte te betreden met teenslippers, badslippers en (sport)schoenen die buiten gedragen worden.
  • Het gebruik van een handdoek en schone sportkleding tijdens het sporten is verplicht.
  • Uit oogpunt van hygiëne dient u de kleedkamer niet met modderschoenen te betreden.

Bij overtreding van de huisregels is Beweegcentrum DOEN gerechtigd de toegang tot het fitnesscentrum te ontzeggen en het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder recht op reeds betaalde contributie.

Vragen of meer weten?

Duinstraat 4
4371 AZ Koudekerke

E info@beweegcentrumdoen.nl
T 0118 - 55 20 25